Nabízíme :

Údržbu trávníků - sečení, rekultivaci, aerifikaci, zapískování, hnojení

Údržbu místních komunikací včetně sečení dálnic Sečení

Řez a kácení stromů i ve ztížených podmínkách

Chemické ošetření proti škůdcům a plevelům

 

travnik

 

 

Sečení2

 

 

 

 

 

Kácení stromů   Kácení stromů 2

 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain